Natuurliefhebber en raadslid werkt dat?

In maart 2006 werd ik gekozen als raadslid. Het onderwerp waar ik me het meest bij betrokken voel is de natuur. Is het me gelukt om de belangen van de natuur goed te behartigen? Vooralsnog ben ik wel tevreden over de resultaten die ik, samen met de overige leden van mijn raadsfractie, en gesteund door de gemeenteraad, geboekt heb voor het groen van Alkmaar. Maar door de huidige discussie over een mogelijke verhuizing van Medisch Centrum Alkmaar naar de Westrand blijkt dat ik de houdbaarheid van mijn resultaten opnieuw moet bezien.

Eind 2004 kregen de leden van GroenLinks bericht dat de raadsfractie een nieuwe assistent zocht. Ik ging eens kijken. Er bleek niemand meer in de fractie te zitten, die verstand had van natuur en milieu. Het kwam de fractie dan ook best goed uit, dat ik o.a. als natuurliefhebber (autodidact) en vrijwilliger van Milieudefensie wel het een ander op dit gebied had in te brengen. Politiek is zeer complex. Het kostte me misschien wel een half jaar om enige greep te krijgen op de vele onderwerpen die in de wekelijkse fractievergaderingen de revue passeerden. Maar ik zo kwam er bijvoorbeeld ook achter, dat niet ver van mijn huis, in het verlengde van de Huiswaarderweg een nieuwe weg dwars door de polder aangelegd zou worden, en daarbij ook 10 hectare weiland opgeofferd ging worden voor nieuw bedrijventerrein.  Mijn eerste optreden in de raad was  inspreken, nog gewoon als burger, tegen het aanleggen van deze weg en dit bedrijventerrein.

In het begin kreeg ik via via regelmatig te horen, dat ik te hoog van de toren blies over het groen. Dat vond ook mijn fractie niet gunstig. Dus ging ik, veel strategischer, pas iets met nadruk verlangen als het cruciaal was voor de besluitvorming. Wat mij dan wel weer van groenminnende raadsleden van andere partijen het verwijt opleverde dat `GroenLinks kennelijk niet groen meer was`. Verder leerde ik voorafgaand aan de raadsvergadering al contact met andere woordvoerders op te nemen over de komende vergaderingen. In het heetst van de strijd, voor het oog van de publieke tribune en de pers,  overtuig je doorgaans politieke tegenstanders niet. Als men in het openbaar eenmaal een bepaald standpunt heeft ingenomen, verdedigt men dat ook. In een rustig persoonlijk gesprek voor de vergadering voelt men zich vrijer om voors en tegens af te wegen.  Ik nam erg veel tijd om goed thuis te raken in het beleid op mijn onderwerpen. Ook legde ik veel contacten met allerlei betrokken personen, zoals de Koninklijke Natuurhistorische N Vereniging en Animo, de koepelorganisatie van de Alkmaarse natuurclubs. Dat maakte wel indruk en nu is het zo dat als er iets geweten moet worden op groengebied men in de raad al snel naar mij kijkt. Dat is een mooi resultaat, vind ik. Zo´n positie kun je echter alleen innemen als je niet alleen uitgaat van je eigen hobby´s, maar ook voorkeuren en meningen van andere betrokkenen meeneemt in je voorstellen.

In de coalitieonderhandelingen werden op ons verzoek afspraken gemaakt over beter groenbeleid. Er kwam in deze raadsperiode inderdaad structureel € 650.000 extra per jaar voor groenbeheer. Dat is een verhoging van ruim 20 %. Ik zette in een motie daarover dat het geld besteed moest worden aan bomen en ecologisch groenbeheer. Naar mijn mening komt het ecologisch beheer in de stad mede onder invloed van de nu voorhanden financiën, op een goed peil. Maar het venijn schuilt vaak in de details. Het komt erop aan, bij uitvoering van alle deelplannen telkens weer goed te kijken hoe ook de ecologie gerespecteerd kan worden. Daarbij is mijn hart altijd bij de natuur, maar mijn verstand zegt me inmiddels, dat ik mijn feitelijke inbreng ook heel zorgvuldig moet doseren. Dat is soms best moeilijk. Maar voor mij persoonlijk geldt uiteindelijk vooral het resultaat.

Hoe ging het verder met de verlengde Huiswaarderweg en het nieuwe bedrijventerrein? Ik ging op zoek naar alternatieven. Ook daar heb ik veel energie in gestoken. Het is vier jaar spannend gebleven op dit onderwerp. Groen kost naar verhouding niet zo veel en kan vaak wel op sympathie rekenen. Maar als je extra auto´s en extra faciliteiten voor bedrijven ter discussie stelt, ontmoet je veel meer tegenstand. In de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid, waarin de verkeerplannen voor de komende 10 jaar staan, werd de verlengde Huiswaarderweg uiteindelijk niet opgenomen. In de concept Structuurvisie Westrand is zowel de verlengde Huiswaarderweg als de uitbreiding van het bedrijventerrein weggelaten. Zodra die Structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad, zal het erg moeilijk worden om dit stuk weiland alsnog voor wegen en bebouwing te bestemmen. Maar de huiige concept Structuurvisie gaat eerst nog de inspraak in. Daarna volgt pas de besluivorming in de gemeenteraad. Dat is na de verkiezingen. Als GroenLinks niet terugkomt in het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders is het mogelijk dat andere partijen de plannen van de afgelopen jaren weer openbreken. Maar als de huidige coalitiepartijen D’66, PvdA en CDA dit willen, tonen ze zich in mijn ogen onbetrouwbaar als bestuurspartijen. Gemaakte afspraken hoor je na te komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s