Mag voorzitter VROM-raad lobbyen voor projectontwikkelaar?

Voor de Bühne 2. Rubriek over integriteit en politiek. Op 16 september 2010 hield de gemeenteraad van Alkmaar een hoorzitting over de Structuurvisie Westrand. Een van de sprekers was Henry Meijdam, voorzitter van de VRom-raad, die namens projectontwikkelaar Ory kwam vertellen dat Alkmaar een weiland in de Westrand moest aanbieden als vestigingslocatie voor het Medisch…