Mag voorzitter VROM-raad lobbyen voor projectontwikkelaar?

Voor de Bühne 2. Rubriek over integriteit en politiek.

Op 16 september 2010 hield de gemeenteraad van Alkmaar een hoorzitting over de Structuurvisie Westrand. Een van de sprekers was Henry Meijdam, voorzitter van de VRom-raad, die namens projectontwikkelaar Ory kwam vertellen dat Alkmaar een weiland in de Westrand moest aanbieden als vestigingslocatie voor het Medisch Centrum Alkmaar. Zie: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article4176121.ece. Ik was verbaasd, dat iemand met zo’n zware publieke functie de privébelangen van een projectontwikkelaar kwam bepleiten. Is zoiets gebruikelijk in Nederland?

De locatie in de Westrand is omstreden. Volgens de na zes jaar inspraak tot stand gekomen structuurvisie, waarover binnenkort door de raad besloten wordt, moet dit stuk land open weidegebied blijven. Het behouden van het open weidegebied is ook een van de belangrijkste doelstellingen van de structuurvisie. Het is nu in handen van projectontwikkelaar Ory, die graag had gezien dat hier kantoren zouden mogen komen. Een plan hiervoor is wel besproken door de gemeenteraad, maar was omstreden en is nooit aangenomen. In plaats daarvan verzocht de provincie de gemeente een Structuurvisie voor de hele Westrand van Alkmaar te maken. Waarin nu, zeven jaar later, staat dat het gebied groen dient te blijven.

Sneu voor de projectontwikkelaar? Grondspeculatie zou mijns inziens niet de politieke besluitvorming moeten bepalen. De overheid bepaalt wat ergens mag komen. Dat iemand miljoenen kan verdienen doordat de bestemming van een stuk grond veranderd, acht ik geen verantwoorde zaak. Ik zie het daarom ook als problematisch, dat de overheid sterk afhankelijk is van de grondmarkt.

De heer Meijdam schetste het belang van het behoud van het ziekenhuis voor Alkmaar. Hij drong erop aan dat de provincie gevraagd zou worden het op grond van de provinciale verordeningen beschermde gebied toch te mogen bebouwen. Goed beschouwd een vreemde suggestie. Dat was immers al begin 2010 gedaan door college en ziekenhuis samen. De gedeputeerde had in dat gesprek laten weten bebouwing van deze plek niet te willen. Het ziekenhuis heeft vervolgens mede daarom afgezien van deze locatie. De heer Meijdam sprak dus niet namens het ziekenhuis. De voorzitter van de VRom-raad bepleitte besluiten van provincie, gemeente en ziekenhuis terug te draaien ten gunste van een projectontwikkelaar. En dat verbaasde me.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s