Zolang kringlooplandbouw geen verdienmodel is, zal de stikstofcrisis voortduren

De toekomst van de Nederlandse landbouw is ongewis. De stikstofcrisis heeft niet alleen de milieuproblemen zichtbaar gemaakt. Maar ook dat boeren aan alle kanten klem zitten. Tussen de marktmacht van supermarktketens en de onzekerheden van de wereldmarkt; tussen kredietvoorwaarden van banken en de Europese regelgeving. Nu overheid en publieke tribune ook nog van hen vragen…