Mag het Medisch Centrum Alkmaar verhuizen naar de Westrand?

In de verkiezingscampagne is opeens de eventuele verhuizing van het Medisch Centrum Alkmaar een hot item geworden. Het ziekenhuis zou moeten verhuizen naar het open weidelandschap aan de grens van Alkmaar. Ik zou dat echt doodzonde vinden van het prachtige gebied. Al een eeuw snoept Alkmaar stukken af van ons oude cultuurlandschap. Overigens net als overal elders in Noord en Zuid  Holland. Daar moeten we een keer een halt aan toeroepen. Het zag er ook naar uit dat dit stuk groen een solide bescherming zou krijgen. In 2004 besliste de gemeenteraad dat in de Westrand “bij herschikking per saldo geen groen verloren mag gaan. Uitbreiding van bebouwing wordt binnen het gebied gecompenseerd met het “teruggeven” van groen.” Daarna is er jarenlang met een begeleidingsgroep voor de op te stellen Structuurvisie Westrand gesproken. Kernvraag was daarbij: waar komt de uiteindelijke scherpe stedelijke grens. Binnen de Westrand komen een rode grens, waarbinnen verdere bebouwing nog mogelijk is, en een groene grens, de grens met het buitengebied, dat dan definitief weidelandschap moet blijven. De nu eindelijk opgestelde concept structuurvisie is de uitkomst van dat proces. Daarin gaat al groenoppervlak verloren ten koste van extra bebouwing. Weliswaar worden ook stukken groen kwalitatief verbeterd, maar dat weegt in mijn ogen nog niet op tegen het verlies van oppervlakte natuur of weidelandschap. Als je nu opnieuw deze rode en groene grenzen ter discussie stelt, zet je de resultaten van zes jaar inspraak en discussie weer op losse schroeven. Niet doen zou ik zeggen, want daarmee geef je aan dat je de jarenlange participatie van de begeleidingsgroep niet serieus neemt. Een betrouwbare overheid is in deze tijd, waarin de kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt¸ essentieel om de politiek weer geloofwaardig te maken.

Het MCA wil haar ziekenhuis graag bouwen volgens het concept van de “Healing Environment”. Dat zou volgens mij heel goed in de Alkmaarder Hout kunnen met groene daken, behoud van de grote bomen die daar staan en integratie met het park. Natuurlijk moeten daarbij aan de bouwhoogte geen geforceerde grenzen worden gesteld. En moeten de auto’s voortaan ondergronds geparkeerd worden. Alleen al vanwege de uitlaatgassen en de herrie van de westelijke ringweg kan ik die omgeving in de Westrand niet erg gezondmakend noemen. Op internet vond ik een mooi voorbeeld van een Ethiopisch ziekenhuis in een parkachtige omgeving dat volgens dit concept is gebouwd. Hier zijn foto en onderschrift.

 

Het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw van het op één na grootste ziekenhuis van Ethiopië is gebaseerd op een holistische benadering van Healing Environment. Het ontbreken van de mogelijkheid tot het gebruik van hightech oplossingen onderstreepte het belang van innovatieve lowtech ontwerpuitgangspunten waarbij de mens centraal staat. Door gebouwopzet, oriëntatie, routing, groenvoorziening, daglicht, ventilatie, uitzicht en kleur-/materiaalgebruik is met relatief weinig en eenvoudige middelen een resultaat behaald waarin het menselijk welbevinden zijn ultieme vorm heeft.

( Zie http://zorginnovatieplatform.nl/kennis/92/Healing-environment:-Breng-het-menselijke-aspect-terug!/).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s