Natuurbeleid Bleeker is onfatsoenlijk

Als het aan het kabinet ligt, zal de Ecologische Hoofdstructuur van natuurgebieden niet verder worden afgemaakt. Voor de regio Alkmaar betekent dat bijvoorbeeld een streep door de uitbreidingsplannen van recreatiegebied Geestmerambacht. Alle gedurende de afgelopen 20 jaar gemaakte afspraken worden niet meer nagekomen. Dit is ronduit onbehoorlijk bestuur. Om de gedoogsteun van PVV te verwerven, laten VVD en CDA de beginselen van behoorlijk bestuur varen. Reden voor ex-minister Winsemius om een negatief stemadvies af te geven voor de regeringspartijen, inclusief zijn eigen VVD.

In 1990 werd door de landelijke politiek afgesproken dat er een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zou komen. Dat is een netwerk van natuurgebieden met onderlinge verbindingszones, waardoor dieren en planten de ruimte krijgen om te overleven in een verder dichtbevolkt, geïndustrialiseerd land. In 2018 moest deze gigantische operatie afgerond zijn. Een lange termijnvisie, die natuur veilig moest stellen, maar dat kon alleen als agrarisch gebied omgezet ging worden in natuur. Omdat ons landbouwbeleid gericht is op de wereldmarkt, wordt namelijk de biodiversiteit van boerenland almaar minder. Met vallen en opstaan is er jaren aan de EHS gewerkt en het einddoel kwam inmiddels in zicht. Maar er zaten nog wel gaten in het netwerk. Het huidige kabinet heeft echter frontaal de aanval ingezet op dit beleid en de stekker eruit getrokken. Staatssecretaris Bleeker wil de boeren verder ontzien. De economie moet groeien en de natuur mag daaronder leiden, het bekende verhaal, de doodlopende steeg, de weg die leidt naar klimaatverandering enzovoort.

In de regio Alkmaar werken overheden van alle niveaus sinds 1995 eendrachtig samen bij de tot stand koming van de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht van 210 naar 500 hectare. Er zijn nu per jaar 900.000 bezoekers. Dat kunnen er nog aanzienlijk meer worden. Kosten: € 16 miljoen, waarvan 11,5 miljoen voor het rijk. Allemaal vastgelegd in bindende afspraken. Inmiddels al jaren in uitvoering. Nog twee jaar en het zou af zijn. Het Rijk trekt echter nu zijn handen ervan af. Dat is ernstig. Niet alleen omdat de plannen daardoor niet gerealiseerd kunnen worden. Nog veel ernstiger is het, dat de rijksoverheid zich een volslagen onbetrouwbare partner toont. Waar 25 jaar gemeenschappelijk aan plannen wordt gewerkt, is het gewoon onbehoorlijk bestuur om eenzijdig als belangrijkste partner de stekker eruit te trekken. Dat mag niet en dat kan ook absoluut niet in een rechtsstaat.

Het kabinet van VVD, CDA en gedoger PVV is op dit punt een onfatsoenlijk kabinet. Het toont zich hierin een onwaardig landsbestuur. Dat de PVV gehakt wil maken van bestaande plannen met de natuur moet zij zelf weten. Mensen die het daarmee eens zijn mogen ook op deze partij stemmen. Dat bestuurderspartijen CDA en VVD hierin echter meegaan, vind ik ronduit schokkend. Kennelijk zijn zij bereid om de uitgangspunten van fatsoenlijk bestuur los te laten om maar aan de macht te kunnen komen. In de NRC van gisteren noemt Winsemius dit eufemistisch “niet netjes”. Hij roept op geen VVD, CDA of PVV te stemmen. Dat wilde ik toch al niet, maar toch ben ik blij met zijn stellingname. Hopelijk komt er snel een einde aan dit kabinet, zodat we weer verder kunnen met beleid met een visie op de lange termijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s